Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2017

andziaa
20:36
7611 8ae7 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaSkydelan Skydelan
andziaa
20:31
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson
Reposted fromniewychowana niewychowana viaSkydelan Skydelan
andziaa
20:31
To nic złego kiedy ktoś zna twoją najgorszą stronę
— piękna i bestia
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viaSkydelan Skydelan
andziaa
20:31
4673 2173
Reposted fromkarahippie karahippie viaSkydelan Skydelan
andziaa
20:30
9775 89e8 500
Reposted frompszemek pszemek viaffelicity ffelicity
andziaa
20:29
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elemenetu, i człowiek się czuję, jakby kawałek świata go porzucił. 
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viaSkydelan Skydelan

October 22 2017

andziaa
19:28
bardzo mnie to niepokoi.
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viaSkydelan Skydelan
andziaa
19:28
Wolę kłócić się z Tobą, niż kochać z inną.
— Petty Man, czyli chłopak do wynajęcia
andziaa
19:27
Pomiędzy instynktem a rozsądkiem istnieje też szaleństwo.
— przemyślenia Piotra
Reposted fromspokodama spokodama viaSkydelan Skydelan
andziaa
19:26
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
andziaa
19:26
8838 a2d2 500
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
andziaa
19:25
8845 ea68
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
19:25
1978 5e1b
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viaSkydelan Skydelan
19:23
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viaSkydelan Skydelan
andziaa
19:23
Nie dotarło. Siedziała wkurwiona i zachowywała się jak milcząca idiotka. To niesamowite, że niektórzy nawet milcząc pierdolą głupoty.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viaSkydelan Skydelan
andziaa
19:22
(...)a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSkydelan Skydelan
andziaa
19:22
Mając minę jakby cały miesiąc jej się składał z niedziel.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
andziaa
19:22
Nie bądź suką jak inne. 
Takie zwykle się krzywdzi.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

September 03 2017

andziaa
21:38
2442 ba02 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaSkydelan Skydelan
andziaa
21:37
3848 61f4 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl