Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

andziaa
09:36
4230 41e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:28
6619 95fe 500
26.
andziaa
09:28
4451 2536
Reposted fromskrzacik skrzacik viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:28
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:27
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:27
6135 4018
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:27
0461 fdf1
andziaa
09:25
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:22
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula viaretaliate retaliate
09:22
3089 860f 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaretaliate retaliate

February 19 2017

andziaa
18:33

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę.

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaSkydelan Skydelan
andziaa
18:24
3196 7a1f
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaohwowlovely ohwowlovely
andziaa
18:24
7706 64e4 500
Reposted fromrol rol viaohwowlovely ohwowlovely
andziaa
18:24
andziaa
18:23
Zupo jak dobrze, że jesteś nie rób tego więcej.
— :')
Reposted frommajenki majenki viaretaliate retaliate
andziaa
18:23
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
andziaa
18:22

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viabutterfly-effect butterfly-effect
andziaa
18:21
Zawsze, gdy telefon nie dzwoni, wiem, że to Ty...
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
andziaa
18:21
Nigdy, nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to, byłaś szczęśliwa.
— Dorotea de Spirito
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
andziaa
18:20
3718 d0be 500
Reposted from1923 1923 viablondi blondi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl