Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2017

andziaa
15:19
Najważniejsze jest podejście, ja dzisiaj mam złe
To co najważniejsze, zostało gdzieś w tle.
— Pezet - Nie zobaczysz łez. Oryginalnie: Kajman
Reposted fromlovemeplease lovemeplease viacytaty cytaty
andziaa
15:19
9963 8c57
touchme
andziaa
15:19
Panie Boże . dlaczego stawiasz mi go na drodze, skoro wiesz, że nie pozwolisz nam być razem ?
Reposted frompeace peace viaSkydelan Skydelan
15:18
9333 6b44
Reposted frommakswilczur makswilczur viaSkydelan Skydelan
andziaa
15:17
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viaSkydelan Skydelan
andziaa
15:15
2223 b0fd
Reposted fromjustMeee justMeee via100suns 100suns
andziaa
15:14
andziaa
15:13
9341 f072
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
andziaa
15:13
5184 db9d 500
Reposted fromkokosowas kokosowas viaSkydelan Skydelan
15:02
7275 f116 500
Reposted fromamatore amatore viamarshmelon marshmelon
15:02
5706 c3c6
Reposted fromLittleJack LittleJack viagitarowaaaA gitarowaaaA
andziaa
14:22
Oby ktoś chciał cię kiedyś przytulać przez dwadzieścia minut. Tylko przytulać. Nie wyrywając się, nie patrząc ci w twarz, nie próbując całować. Otoczyć cię ramionami i trzymać bez cienia egoizmu.
Reposted from654675674 654675674 viagitarowaaaA gitarowaaaA
andziaa
14:21
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viagitarowaaaA gitarowaaaA

April 05 2017

andziaa
19:06
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
andziaa
19:03
6409 2e62 500
Reposted fromthe-lost-diary the-lost-diary viaSkydelan Skydelan
andziaa
19:03
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaSkydelan Skydelan
andziaa
18:06
Wysłucham Cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze ani składnie. Zrobię Ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham Cię. Pamiętaj.
— Autor nieznany, ale chciałabym to usłyszeć z "TYCH" ust!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSkydelan Skydelan
andziaa
17:57
7914 20a7 500
Reposted frommhsa mhsa viagitarowaaaA gitarowaaaA
andziaa
17:08
Nic tak nie irytuje ludzi, którzy chcą ci obrzydzić życie, jak to, że zachowujesz się, jak gdybyś tego nie zauważał.
— Ken Kesey "Lot nad kukułczym gniazdem"
Reposted fromsaphirka saphirka viaSkydelan Skydelan
andziaa
17:03
Jeśli jesteś smutna, nałóż więcej szminki i atakuj.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl