Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

15:19
0003 6519 500
Reposted frommeirelav meirelav viaSkydelan Skydelan
andziaa
15:17
5365 af98 500
Reposted fromsoup95 soup95 viaSkydelan Skydelan
andziaa
15:16
8768 a991 500
andziaa
15:16
Reposted fromkamdz kamdz viaSkydelan Skydelan
andziaa
15:15
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
andziaa
15:14
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

July 05 2017

andziaa
16:53
Trzeba żyć bez względu na to, ile razy runęło niebo.
— D.H. Lawrence
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
andziaa
16:53
No tak, przecież będziemy razem w niedzielę pięć, czy sześć godzin. Wprawdzie to za mało na rozmowę, ale dość, aby milczeć, trzymać się za rękę i patrzeć w oczy.
— Franz Kafka
Reposted fromlakonika lakonika viacytaty cytaty
andziaa
16:50
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viaSkydelan Skydelan
andziaa
16:49
5958 a503 500
Reposted fromoutline outline viaSkydelan Skydelan
andziaa
16:49
4650 f44b 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaSkydelan Skydelan
andziaa
16:49
7681 5fc8
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaSkydelan Skydelan
andziaa
16:49
3506 8b2c
Reposted fromoutoflove outoflove viaSkydelan Skydelan
andziaa
16:47
Jeśli należysz do tych, którzy kochali tylko raz, to niewiele masz do powiedzenia. Ale jeśli to była prawdziwa miłość, to inni powinni milczeć w twojej obecności.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
andziaa
16:47
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
andziaa
16:46
Uleczy cię czas, ta wszystkożerna świnia, i staniesz się kaleką. Albowiem uleczenie, o którym dzisiaj marzysz, będzie twoim kalectwem.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty

June 19 2017

andziaa
16:14
Nie na wszystkie pytania da się odpowiedzieć, żebyśmy nie wiem, jak chcieli. Czasami trzeba to sobie odpuścić i żyć dalej.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan

June 18 2017

andziaa
07:29
Pragnienie zanegowania depresji własnej i cudzej jest w naszym społeczeństwie tak silne, że wielu ludzi uzna, że masz problem dopiero w chwili, gdy fruniesz z okna dziesiątego piętra.
— Elizabeth Wurtzel "Kraina Prozaca"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
andziaa
07:27
0668 90c5 500
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
andziaa
07:27
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl