Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

19:22
8806 6186
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru viaohwowlovely ohwowlovely
andziaa
19:21
andziaa
19:20
2118 9a06
Reposted fromdziewcze dziewcze viaSkydelan Skydelan
andziaa
19:16
Kobieta to tak kłótliwe stworzenie, że nie zgadza się nawet ze sobą.
— Piotr Adamczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaohwowlovely ohwowlovely
andziaa
19:16
Gdy ktoś raz cię wykiwa, podświadomie czekasz na powtórkę. W końcu zaczynasz unikać ludzi, żeby się nie przywiązywać, bo wtedy nie zauważasz, jak znikają z twojego życia.
— Jodi Picoult
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
andziaa
19:13
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued via100suns 100suns
andziaa
19:13
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave vialifeless lifeless
andziaa
18:27
andziaa
18:27
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss via100suns 100suns
andziaa
18:27
9003 73b7 500
Reposted fromoll oll viabutterfly-effect butterfly-effect
andziaa
18:27
Do przewidzenia było, ŻE SIĘ ROZEJDZIEMY.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

March 19 2017

andziaa
19:03
6305 1223
Reposted fromretro-girl retro-girl viablondi blondi
andziaa
19:03
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viamarshmelon marshmelon
andziaa
19:00
Najważniejsze jest znaleźć kogoś kto dotknie twojej duszy, nie dotykając nawet jeszcze twojego ciała. Przyspieszy bicie serca, nie przyspieszając biegu zdarzeń. Poruszy twój świat, jednocześnie pozwalając pozostać ci w takim miejscu, w którym chcesz być. I nawet będąc daleko, będzie znacznie bliżej ciebie, niż wszyscy ludzie znajdujący się dookoła. 
Reposted fromcatsfanatic catsfanatic viacytaty cytaty
andziaa
19:00
1864 d505
Reposted fromfor-witches for-witches viaSkydelan Skydelan
19:00
3592 3f55 500
Reposted fromamatore amatore viaSkydelan Skydelan
andziaa
18:48
andziaa
18:45
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
andziaa
18:45
2298 0be6 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viaohwowlovely ohwowlovely

March 07 2017

andziaa
20:31
"Masz 32 lata i jesteś w życiu coraz bardziej do tyłu."
...26.
— orange is the new black
Reposted fromstrangeee strangeee viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl