Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

andziaa
07:26
Ile musisz stracić szans by tę jedną wykorzystać ?
Reposted fromsuben suben viaSkydelan Skydelan
andziaa
07:25
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viaSkydelan Skydelan
07:25
4686 355e
Reposted fromrawriot rawriot viaSkydelan Skydelan
andziaa
07:25
Są rzeczy, o których nie mówi się nawet najbliższym przyjaciołom. Czasem zresztą nie trzeba mówić, bo oni i tak wiedzą.
— Stephen King
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viaSkydelan Skydelan
andziaa
07:24
Czy można być tak przepełnionym uczuciami, że aż nie czuć nic?
andziaa
07:23
Czy rozumiesz teraz, czym jest neutralność, która tak cię porusza? Być neutralnym to nie znaczy być obojętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść.
— Wiedźmin
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
andziaa
07:22
Reposted fromheima heima viafajnychnielubie fajnychnielubie
andziaa
07:21
Sprawiał, że śmiałam się w świecie, który doprowadzał mnie do łez.
— Brittainy C. Cherry: "Powietrze, którym oddycha"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
andziaa
07:21
niektórzy ludzie swoją obecnością na chwilę nam pomagają. A potem swoim zniknięciem, sprawiają że czujemy się gorzej niż zanim ich poznaliśmy
— Maryiczary
Reposted fromshitsuri shitsuri viacytaty cytaty

June 15 2017

andziaa
12:45
andziaa
12:45
Czasem wystarczy się tylko przytulić do odpowiedniej osoby by zapomnieć o wszystkich problemach.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaSkydelan Skydelan
andziaa
12:43
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viaSkydelan Skydelan
andziaa
12:43
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viaSkydelan Skydelan
andziaa
12:42
1699 fdc9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
andziaa
12:42
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viaSkydelan Skydelan
andziaa
12:41
Nienawidzę kiedy ludzie mówią mi:
- Spróbuj o tym nie myśleć.
Niesamowicie mnie to wkurwia, mam ochotę wtedy wbić im nóż w udo i spytać:
- Boli? Spróbuj o tym nie myśleć.
Reposted fromnikotyna nikotyna viaSkydelan Skydelan
andziaa
12:39
andziaa
12:39
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative viaSkydelan Skydelan
andziaa
12:38
Nie było już dla nas szans (...), ale chciałam wyjaśnień. Chciałam wiedzieć dlaczego.
— Lisa De Jong - "Kiedy pozostaje żal"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaSkydelan Skydelan
andziaa
12:37
Bo lepiej zatęsknić za drugim człowiekiem będąc z dala od niego, niż leżąc tuż obok...
— Malvina Pe.
Reposted fromDominique7 Dominique7 viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl