Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 03 2017

andziaa
21:38
2442 ba02 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaSkydelan Skydelan
andziaa
21:37
3848 61f4 500
andziaa
21:37

August 13 2017

andziaa
17:16
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący pokochałem.
— Mariusz Ziomecki "Lato nieśmiertelnych"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
andziaa
17:15
Albo walczysz o swoje, albo patrzysz jak przestaje być Twoje.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
andziaa
17:14
Nie ma przypadków, istnieje tylko cel, którego jeszcze nie rozumiemy.
— I. Słabuszewska-Krauze "Portugalka"
Reposted fromM-M M-M viacytaty cytaty
andziaa
17:14
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viacytaty cytaty
andziaa
17:13
Chciałabym, żebyś wiedział, że u mnie wszystko git i na mnie to już nie działa.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

August 10 2017

andziaa
08:49
9299 72cd
Reposted frombicyclelove bicyclelove viaretaliate retaliate
andziaa
08:48
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
andziaa
08:48
Będziesz miała piękne życie kiedyś, będziesz gwiazdą na czyimś niebie.
— wróć.
Reposted fromgabunia gabunia viaSkydelan Skydelan
andziaa
08:47
niesamowite, jak jedna osoba może zmienić Ci życie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaSkydelan Skydelan
andziaa
08:47
Wiesz co jest najgorsze? Za każdym razem gdy ktoś pyta o jej ideał, wydaje mi się, że ona mówi o Nim...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
andziaa
08:47
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
andziaa
08:46
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viacytaty cytaty
andziaa
08:45
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaSkydelan Skydelan
andziaa
08:44
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viaSkydelan Skydelan
andziaa
08:43
Każdy zasługuje na drugą szansę, nieliczni także na trzecią, czwartej nie dawaj nikomu.
— Katarzyna Michalak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
andziaa
08:43
Jak możesz ukryć się przed czymś, co jest w tobie?
— Kraina prozaka
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
andziaa
08:43
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl