Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2019

andziaa
16:48
5282 601c 500
Reposted fromseaweed seaweed viafajnychnielubie fajnychnielubie

October 13 2018

andziaa
15:59
pięknie
rozmawia się całkiem nieźle
i podoba nam dotychczas każdy obejrzany film
we mnie,
problem jest na pewno we mnie
nie doszukuj się go w sobie
w tobie wszytko jest okej
— Dawid Podsiadlo - Nie Ma Fal
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
andziaa
15:44
Za dużo przed monitorem.
Za mało przed Tobą. 
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty

October 09 2018

andziaa
17:55
(...) najlepsze, co mężczyzna moze uczynić dla swoich dzieci, to kochać ich matkę...
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
andziaa
17:55
Myślenie za dużo o przeszłości nie zwróci ci jej. Stracisz teraźniejszość, a za chwilę będziesz mówił o niej przeszłość. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
andziaa
17:52
Najpierw unosisz sie dumą, by pokazać jak dobrze radzisz sobie bez niego. Mijają tygodnie, miesiące, tak zwyczajnie, niezauważalnie. Później jest tylko pustka. Dawna duma mija. Nie napisałaś wtedy, kiedy był na to czas, nie napiszesz teraz gdy jest juz za późno by cokolwiek naprawiać.
— 23/9/14
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty
andziaa
17:50
ja już nie chcę nic pamiętać
— "Pułapka", s01e04
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
andziaa
17:50
7150 8a66 500
andziaa
17:50
7252 42d6 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viacytaty cytaty
andziaa
17:49
Każdy początek to koniec czekania. Każdy z nas ma 1 (słownie: jedną) szansę na tym świecie. Każdy z nas jest jednocześnie czymś niemożliwym i nieuchronnym. Każde w pełni rozwinięte drzewo było najpierw nasionkiem, które czekało.
— Lab girl: opowieść o kobiecie naukowcu, drzewach i miłości. Hope Jahren
Reposted frompatronus patronus viacytaty cytaty
andziaa
17:48
5244 68b2 500
Reposted fromowca owca viaffelicity ffelicity
andziaa
17:48
pięknie
rozmawia się całkiem nieźle
i podoba nam dotychczas każdy obejrzany film
we mnie,
problem jest na pewno we mnie
nie doszukuj się go w sobie
w tobie wszytko jest okej
— Dawid Podsiadlo - Nie Ma Fal
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

May 28 2018

andziaa
20:26
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
andziaa
20:26
Bo nie żyję ani w przeszłości, ani w przyszłości. Dla mnie istnieje tylko dzisiaj i nie obchodzi mnie nic więcej. Jeśli kiedyś uda Ci się trwać w teraźniejszości, staniesz się szczęśliwym człowiekiem.
— Paulo Coelho
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
andziaa
20:26
Mylą się Ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale.
— Khalil Gibran
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
andziaa
20:24
3683 b80d
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viaimbirimbir imbirimbir
andziaa
20:24
4070 8686
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaimbirimbir imbirimbir
andziaa
20:24
1459 9f1c 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viaimbirimbir imbirimbir
20:23
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viaimbirimbir imbirimbir
andziaa
20:23
6504 87d9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimbirimbir imbirimbir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl