Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2019

andziaa
08:57
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
andziaa
08:55
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
andziaa
08:55
Tymczasem czułam się pozbawiona swoejgo miejsca na ziemi, jakby nagle do mnie dotrało, że w tej chwili nigdzie nie jestem u siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
andziaa
08:51
Nigdy Ci tego nie powiem, ale znalazłam już swoje ulubione miejsce na ziemi. Wybacz, ale jest ono zawsze tuż obok Ciebie.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

December 08 2019

andziaa
20:13
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
andziaa
20:12
Tymczasem czułam się pozbawiona swoejgo miejsca na ziemi, jakby nagle do mnie dotrało, że w tej chwili nigdzie nie jestem u siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
andziaa
20:12
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSkydelan Skydelan
andziaa
20:12
Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
andziaa
20:12
Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.


— Nina George – Lawendowy pokój
Reposted fromendorfines endorfines viaSkydelan Skydelan
andziaa
20:11
"Skaza nie mógł uwolnić się od nienawiści. I to ona go zniszczyła.
- A więc był zabójcą.
- Ogień jest zabójcą. Ale czasem to, co przetrwa jest lepsze i silniejsze, niż to, co było. Jak dostanie szansę"
— Czas Simby
Reposted frompuszka puszka viacytaty cytaty
andziaa
20:10
7500 2a09
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
andziaa
20:10
7456 b375 500
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
andziaa
20:10
Miłością trzeba się opiekować, tak jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted fromniewychowana niewychowana viaSkydelan Skydelan

October 29 2019

andziaa
08:50
2781 13f3 500
Reposted fromwyczes wyczes viaffelicity ffelicity
andziaa
08:49
6689 a638
andziaa
08:48
2240 5027 500
Reposted fromkartofel kartofel viaiwannabeyour iwannabeyour
andziaa
08:47
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko. 
— Joanna Chmielewska
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
andziaa
08:46
Są dwa typy ludzi. Jednemu z nich ufamy i zawierzamy, lecz okazuje się słaby i zdradliwy. Drugi jest trudny i złożony, ale okazuje się bardziej niezawodny niż ktokolwiek przypuszczał. Jak ja.
— Filip Mountbatten
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
andziaa
08:43
już jest za późno, żeby wychowywać grzeczne dziewczynki. teraz trzeba wychowywać wojowniczki
— mama
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viacytaty cytaty
andziaa
08:42
Potrzeba wiele odwagi, by postawić kogoś na pierwszym miejscu w swoim życiu. 
Dlatego tak wiele osób nigdy nie dowie się, czym jest miłość.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl