Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2020

andziaa
11:03
9959 dc91 500
Reposted fromffelicity ffelicity
andziaa
11:00
Nie ma bardziej okrutnego zła niż to, które wyrasta z nasion dobroci.
— Baldassare Castiglione
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Sponsored post
soup-sponsored
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy
andziaa
10:59
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
andziaa
10:59
Jeśli On nie szaleje za Tobą, a Ty za nim,to po co Ci taka relacja?Letnia to może być zupa,a nie miłość.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
andziaa
10:58
andziaa
10:58
Nie zaprzątaj sobie głowy tym, co już się stało, a skup się na tym, co dopiero Cię czeka.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaretaliate retaliate

February 06 2020

andziaa
09:51
Kochani, aby te święta wynikały z miłości, dobroci i wzajemnej życzliwości, a nie tylko tradycji.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
andziaa
09:47
1878 9304
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:47
1857 6fe3 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:46
1853 55f0 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:46
sam się dziwię ile można  znieść
— KORTEZ
Reposted fromsapnai sapnai viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:46
1808 c02b 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:46
1796 eaf1 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:46
1795 2a01 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:46
1790 b405 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:43
2477 0e55
Reposted fromSilentRule SilentRule viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:42

Ale prawda wygląda tak, że czuję się bardziej wolna z nim, niż wtedy, kiedy byłam sama.
Przy nim czuję się bardziej sobą niż bez niego. Może tak wygląda prawdziwa miłość

— Emily Griffin - Coś pożyczonego
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
andziaa
09:42

Była to miłość od pierwszego wejrzenia, od ostatniego wejrzenia, od każdego, wszelkiego wejrzenia.

— W.Nabokov
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
andziaa
09:42
Nie chcę nawet liczyć, ile spadających gwiazd i zdmuchniętych świeczek zmarnowałam na Ciebie.
— ja. dzisiaj. co za marnotrawstwo.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
andziaa
09:29
[...] kto wie, czy nie należę do ludzi, którzy przez całe życie uważają swoją przeszłość za przygotowanie tylko i koniec końców nigdy nie zdołają sobie powiedzieć, że czegoś dokonali.
— Jerzy Andrzejewski do Kazimierza Wyki, 13 lutego 1943
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...