Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2020

andziaa
09:51
Kochani, aby te święta wynikały z miłości, dobroci i wzajemnej życzliwości, a nie tylko tradycji.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
andziaa
09:47
1878 9304
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:47
1857 6fe3 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:46
1853 55f0 500
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:46
sam się dziwię ile można  znieść
— KORTEZ
Reposted fromsapnai sapnai viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:46
1808 c02b 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:46
1796 eaf1 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:46
1795 2a01 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:46
1790 b405 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:43
2477 0e55
Reposted fromSilentRule SilentRule viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:42

Ale prawda wygląda tak, że czuję się bardziej wolna z nim, niż wtedy, kiedy byłam sama.
Przy nim czuję się bardziej sobą niż bez niego. Może tak wygląda prawdziwa miłość

— Emily Griffin - Coś pożyczonego
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
andziaa
09:42

Była to miłość od pierwszego wejrzenia, od ostatniego wejrzenia, od każdego, wszelkiego wejrzenia.

— W.Nabokov
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
andziaa
09:42
Nie chcę nawet liczyć, ile spadających gwiazd i zdmuchniętych świeczek zmarnowałam na Ciebie.
— ja. dzisiaj. co za marnotrawstwo.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
andziaa
09:29
[...] kto wie, czy nie należę do ludzi, którzy przez całe życie uważają swoją przeszłość za przygotowanie tylko i koniec końców nigdy nie zdołają sobie powiedzieć, że czegoś dokonali.
— Jerzy Andrzejewski do Kazimierza Wyki, 13 lutego 1943
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
andziaa
09:28
Nie mam z kim pogadać, ponarzekać , jak bardzo źle się czuję, I bardzo się boję, głupia panika, 
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
09:28
5810 9ff1
Reposted fromkattrina kattrina viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:28
9128 6c05 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:28
2016 1199
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaSkydelan Skydelan
andziaa
09:28
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety
andziaa
09:26
Jeżeli zapytał byś dzisiaj, czy możesz przyjechać nie powiedziałabym nic.
— ja. dzisiaj. wysłałabym Ci tylko adres.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl