Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2018

andziaa
20:23
8374 ae84 500
Reposted from1923 1923 viaimbirimbir imbirimbir

April 03 2018

andziaa
17:05
0791 0da9
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty
andziaa
17:04
0958 2180 500
My spirit animal 
Reposted fromEtnigos Etnigos viaretaliate retaliate
andziaa
17:04
5591 87e1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaretaliate retaliate
andziaa
17:04
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaretaliate retaliate
andziaa
17:00
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viaimbirimbir imbirimbir
andziaa
17:00
6964 8891 500
to o nas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaimbirimbir imbirimbir

March 25 2018

andziaa
11:45
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaimbirimbir imbirimbir
andziaa
11:44
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
andziaa
11:44
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
andziaa
11:43
9453 37b2
andziaa
11:43
Daj sobie czas. I jak to mówią: nie decyduj w złości i nie obiecuj w szczęściu. 
— Martyna Senator
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaiwannabeyour iwannabeyour
andziaa
11:42
Reposted fromfungi fungi viaiwannabeyour iwannabeyour
andziaa
11:42
6805 115e
andziaa
11:42
8166 9003 500
Reposted from2017 2017 viaiwannabeyour iwannabeyour
andziaa
11:41
3854 7b79
Reposted fromiammistake iammistake viaiwannabeyour iwannabeyour
andziaa
11:41
Reposted fromconchiglia conchiglia viaiwannabeyour iwannabeyour
andziaa
11:40
8705 9c39
11:40
Dzień milczenia zamienił się w tydzień.
Tydzień w miesiąc.
Miesiąc w rok.
A rok w lata.
I tak o to zakończyła się ta bajka..
— (via musicgirl02)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaiwannabeyour iwannabeyour
andziaa
11:39
Nie bierz do siebie tego, co inni o Tobie mówią. Szczególnie, kiedy zamiast pomagać – zniechęcają. Tylko Ty wiesz na co naprawdę Cię stać! Słowa innych weź pod uwagę jako informację zwrotną, ale nigdy nie bierz ich za stan faktyczny tego, jaki jesteś.
— Michael Jordan
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl