Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

andziaa
17:48
5244 68b2 500
Reposted fromowca owca viaffelicity ffelicity
andziaa
17:48
pięknie
rozmawia się całkiem nieźle
i podoba nam dotychczas każdy obejrzany film
we mnie,
problem jest na pewno we mnie
nie doszukuj się go w sobie
w tobie wszytko jest okej
— Dawid Podsiadlo - Nie Ma Fal
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

May 28 2018

andziaa
20:26
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
andziaa
20:26
Bo nie żyję ani w przeszłości, ani w przyszłości. Dla mnie istnieje tylko dzisiaj i nie obchodzi mnie nic więcej. Jeśli kiedyś uda Ci się trwać w teraźniejszości, staniesz się szczęśliwym człowiekiem.
— Paulo Coelho
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
andziaa
20:26
Mylą się Ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale.
— Khalil Gibran
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
andziaa
20:24
3683 b80d
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viaimbirimbir imbirimbir
andziaa
20:24
4070 8686
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaimbirimbir imbirimbir
andziaa
20:24
1459 9f1c 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viaimbirimbir imbirimbir
20:23
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viaimbirimbir imbirimbir
andziaa
20:23
6504 87d9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimbirimbir imbirimbir
andziaa
20:23
8374 ae84 500
Reposted from1923 1923 viaimbirimbir imbirimbir

April 03 2018

andziaa
17:05
0791 0da9
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty
andziaa
17:04
0958 2180 500
My spirit animal 
Reposted fromEtnigos Etnigos viaretaliate retaliate
andziaa
17:04
5591 87e1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaretaliate retaliate
andziaa
17:04
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaretaliate retaliate
andziaa
17:00
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viaimbirimbir imbirimbir
andziaa
17:00
6964 8891 500
to o nas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaimbirimbir imbirimbir

March 25 2018

andziaa
11:45
6608 0fa3 500
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1961
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaimbirimbir imbirimbir
andziaa
11:44
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
andziaa
11:44
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl